BIP Ośrodka Kultury w Będzinie

Ośrodek Kultury działa na podstawie aktu utworzenia - uchwały XII/69/91 z dnia 29.04.1991 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43 oraz statutu nadanego przez organizatora.

Podstawowym celem statutowym Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej.

Ośrodek Kultury podlega z urzędu wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Będzinie i jest wpisany pod nr RIK-0/4/92 z dnia 30.06.1992 r.

Dyrektor Ośrodka Kultury - Andrzej Ciszewski zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

Ośrodek Kultury w Będzinie

ul. Małachowskiego 43
42-500 Będzin
NIP 625-10-33-448
REGON: 000281223
Centrala: (32) 775 82 00; (32) 775 82 01

www.ok.bedzin.pl

Załączniki